MT Targi Polska

Wymiana doświadczeń kluczem do ochrony dziedzictwa

Rola władz lokalnych w świetle nowelizacji ustawy o ochronie zabytków czy mechanizm działania Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – to tylko niektóre istotne zagadnienia z samorządowego punktu widzenia, które będą szeroko omawiane i dysku

Share